Luo PDF

All-inclusive-takuu - Festool GmbH:n takuu ja lisäpalvelut

01.12.2018

Onnittelumme hankkimasi uuden Festool-tuotteesi johdosta. 02.04.2013 alkaen, kun rekisteröit uuden Festool-tuotteesi All-inclusive-takuu -palvelun piiriin, saat ilmaisen korjauskustannussuojan 36 kuukaudeksi ostopäivästä lukien ja sinulla on oikeus lisäpalveluiden käyttöön. Online-rekisteröinnillä ilmoitat hyväksyneesi seuraavat huoltoehdot:

I. Yleiset ehdot ja rekisteröinti

1.1. Rekisteröinnin onnistuttua Festool GmbH (jäljempänä käytetty nimitystä "Festool") myöntää kaikille uusille Festoolin sähkö- ja paineilmakoneille (jäljempänä käytetty nimitystä "koneet") korjauskustannussuojan ja lisäpalvelut näiden ehtojen mukaan, edellyttäen että olet loppuasiakas, joko luonnollinen tai oikeudellinen henkilö, jonka asuin-/kotipaikka on Suomi. Festool ei myönnä edustajilleen tai jälleenmyyjille mitään takuuta tai lisäpalveluita.

1.2. Rekisteröinnin edellytyksenä ovat:

 • Osto valtuutetulta Festool-jälleenmyyjältä
 • Online-rekisteröinti 30 vrk sisällä alkuperäiseen ostokuittiin merkitystä hankintapäivästä lukien

1.3. Saat rekisteröinnin onnistuttua takuutodistuksen (takuun vahvistusilmoituksen) sähköisessä tai kirjallisessa muodossa. Tämä koskee aina vain kyseistä rekisteröityä konetta. Säilytä takuutodistus mahdollisten varkaustapausten varalta.

1.4. Näillä takuuehdoilla Festool myöntää sinulla lisäoikeuksia, jotka ovat voimassa sopimuksellisten ja lakimääräisten virhevastuiden ohella. Takuuehtoihin ei liity mitään sopimuksellisten tai lakimääräisten virhevastuuoikeuksien vastaehdollistamista, rajoittamista tai muunlaista muuttamista.

1.5. Takuukorvausten tai lisäpalveluiden myöntäminen ei pidennä takuuaikaa eikä sen myötä ala myöskään uutta takuuaikaa. Sama pätee sopimuksellisten tai lakimääräisten virhevastuuoikeuksien vanhenemiseen.

1.6. Jos kumoat tai peruutat rekisteröidyn koneen oston sopimuksen purkamisen, peruutuksen, valituksen tai irtisanomisen välityksellä, silloin kyseinen kone suljetaan pois takuun piiristä.

II 36 kuukauden ajan kaiken kattava korjauskustannussuoja


2.1. Takuuaika on 36 kuukautta ja se alkaa alkuperäiseen ostokuittiin merkitystä päivästä lähtien.

2.2. Takuukorvaustapauksessa Festool takaa sinulle takuuajan sisällä Festoolin valinnan mukaan viallisten osien ilmaisen vaihdon tai koneen ilmaisen vaihdon (korjauskustannussuoja). Takuu ei kata tästä pidemmälle meneviä vaatimuksia.

2.3. Takuukorvaustapaus on oikeutettu, kun:

 • Toimitetussa koneessa on todistettavasti materiaali- tai valmistusvirheitä.
 • Kulutusosat (varsinkin hiiliharjat, kuulalaakerit, kumimansetit, akut, tiivistysrenkaat ja kytkimet) ovat vaurioituneet todistettavasti normaalin kulumisen seurauksena koneen asianmukaisessa käytössä. Takuun kattamien osien täydellinen luettelo on nähtävissä varaosaluettelossa.

2.4. Takuukorvaustapaus ei ole oikeutettu varsinkaan:

 • Kulutustarvikkeiden ja lisävarusteiden vaurioituessa, erityisesti kun kyse on hiomalautasista,
 • talloista ja –papereista, plug-it-johdoista, hiomatalloista, sahanteristä, jyrsinteristä, vispilänvarsista, leikkuuteristä, leikkuuvarusteista ja poranteristä
 • Jos koneiden liitännässä, asennuksessa, käyttöönotossa, käytössä ja huollossa on poikettu yksittäisten koneiden käyttöohjekirjassa ja muissa asiakirjoissa annetuista ohjeista.
 • Muunlaisessa epäasianmukaisessa käytössä, etenkin kun kyse on liiallisesta ulkoisen voiman vaikutuksesta (erityisesti putoaminen tai isku).
 • Koneiden vioissa, jotka ovat aiheutuneet sellaisten tarvike- tai varaosien käytöstä, jotka eivät ole alkuperäisosia.
 • Koneissa, joihin on tehty muutoksia tai lisäyksiä, varsinkaan koneissa, jotka on purettu.
 • Jatkuvassa voimakkaasti kuluttavassa käytössä, etenkin jatkuvassa teollisuuskäytössä tai koneen jatkuvassa tavanomaista raskaammassa käytössä.

2.5. Takuukorvausvaatimusten kattavuus ja esittäminen

Takuukorvausvaatimukset tulee esittää kirjallisesti Festoolille viipymättä vian havaitsemisen jälkeen ja takuuajan sisällä. Tätä varten kyseinen kone täytyy toimittaa tai lähettää kokonaisuudessaan yhdessä ostopäivämäärän ja tuotenimikkeen merkinnän sisältävän ostokuittikopion kanssa myyjälle tai ilmoitettuun asiakaspalvelupisteeseen.

2.6. Yrittäjien tarkastus- ja ilmoitusvelvollisuudet

Jos olet ostanut koneen yrittäjänä, silloin takuuvaatimusoikeutesi edellyttää, että olet tarkastanut koneen välittömästi vastaanoton jälkeen ja ilmoittanut kirjallisesti Festoolille havaitsemistasi vioista välittömästi, viimeistään kahden viikon sisällä koneiden vastaanotosta, ja piilevistä vioista välittömästi niiden huomaamisen jälkeen.
Olet yrittäjä, jos toimit ostosopimusta solmiessasi liikkeen- tai ammatinharjoittajana. Tämä pätee niin luonnollisiin kuin myös oikeudellisiin henkilöihin ja oikeuskelpoisiin henkilöyrityksiin.

III. Festool-huollon lisäpalvelusi:

3. Kolmen vuoden ajan uusi kone varkaustapauksessa

3.1. Varkaustapauksessa toimitamme sinulle varastetun koneen tilalle yhden kerran uuden koneen, 100 € (alv 0%) suuruista omavastuuta vastaan ja ilman ylimääräisiä vakuutuskustannuksia. Tämän takuun Festool myöntää kaikille onnistuneesti rekisteröidyille Festool-koneille 36 kuukauden ajaksi alkuperäisen ostokuitin päivämäärästä lukien. Tilalle vaihdettu kone ei kuulu enää varkaussuojan piiriin.

3.2. Tämä takuukorvausvaatimuksen tekeminen edellyttää, että varkaudesta ilmoitetaan viipymättä asianomaiselle poliisiviranomaiselle. Rikosilmoitus on esitettävä yhdessä takuutodistuksen kanssa viiden päivän sisällä varkaudesta Festool-jälleenmyyjälle tai maaedustajalle. Tämä toimittaa asiakirjat Festoolille tarkistusta varten.

3.3. Tehdyn tarkastuksen jälkeen Festool tai maaedustaja ilmoittaa tilanteesta ja Festoolin annettua luvan uusi kone voidaan noutaa jälleenmyyjän tai maaedustajan liikkeestä maksamalla yllä mainittu omavastuuosuus.

4. 15 päivän tyytyväisyys tai rahat takaisin

4.1. 15 vuorokauden sisällä alkuperäisen ostokuitin päivämäärästä lukien voit palauttaa rekisteröidyn, vahingoittumattoman ja lievästi käytetyn sekä toimituslaajuutta vastaavan täydellisen koneen alkuperäispakkauksessaan takuutodistuksen esittämistä vastaan Festoolin jälleenmyyjän tai maaedustajan liikkeeseen, joka hyvittää sinulle ostohinnan.

4.2. Perustelluissa tapauksissa, erityisesti tavanomaista suuremman kulumisen yhteydessä, Festoolin jälleenmyyjä tai maaedustaja voi kieltäytyä palauttamasta ostohintaa siihen asti, kunnes Festool on tutkinut tapauksen ja antanut hyväksyntänsä.

5. 10 vuoden varaosien saatavuustakuu (alkuperäiset varaosat varmasti)

Takaamme, että tuotteen valmistamisen lopettamisen jälkeen varaosia on saatavilla vielä vähintään 10 vuoden ajan. Jos Festool ei jossakin tapauksessa pysty pitämään tätä lupaustaan, silloin saat korvaukseksi vastaavanlaisen uuden koneen nykyisestä mallistosta ilmaiseksi. Tähänastinen koneesi siirtyy meidän omistukseemme.

V. Loppusäännökset

6. Tietosuoja

Kun rekisteröit koneesi All-inclusive-takuu -palvelun piiriin, siinä antamiesi henkilökohtaisten tietojen tallennus, muokkaus tai käyttö tehdään vain takuuseen kuuluvien palveluiden käsittelyä varten. Festool ja siihen kuuluvat yritykset [tarkemmin TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, sekä nettiosoitteessa http://subsidiaries.festool.com nimetyt yritykset] käyttävät näitä tietoja. Tietoja ei välitetä muille yrityksille eikä käytetä muualla kaupalliseen tarkoitukseen.

7. Asiakastietojesi muuttaminen

Jos asiakastiedoissasi tapahtuu muutoksia, pyydämme sinua tekemään muutokset välittömästi sähköpostilla customerservice@festool.fi  tai puhelimitse numerossamme 010 229 5111 tai postitse osoitteeseen Tooltechnic Oy, Mäkituvantie 7, 01510 Vantaa. Festool ei vastaa korjattujen asiakastietojen takia syntyneistä lisäkustannuksista.

8. Takuumuutokset

Festool pidättää itsellään oikeuden lopettaa, täydentää tai muuttaa takuuta ja huoltopalveluita tai näitä huoltoehtoja kokonaisuudessaan tai osittain noudattamalla etusi kohtuullisesti turvaten kohtuullista määräaikaa, painavan syyn yhteydessä myös ilman tällaisen määräajan noudattamista.

9. Muut tiedot

9.1. Noudatamme Saksan liittotasavallan lakia poissulkien Yhdistyneiden kansakuntien sopimuksen kansainvälisestä kauppalaista (CISG).

9.2. Yksinomaisena oikeuspaikkana kaikissa takuuseen liittyvissä riitatapauksissa on Festoolin kotipaikka.

9.3. Jos jokin tämän takuun sisältämä määräys on kokonaan tai osittain pätemätön tai soveltumaton tai takuu on puutteellinen, tämä ei vaikuta muiden määräysten voimassaoloon. Pätemättömän tai soveltumattoman määräyksen sijasta pätee sovittuna sellainen pätevä tai soveltuva määräys, jolla päästään mahdollisimman lähelle pätemättömän tai soveltumattoman määräyksen tarkoitusta. Säännöksen puuttuessa pätee sovittuna sellainen määräys, joka vastaa sitä, mitä tämän takuun tarkoituksen mukaisesti olisi sovittu.