Yleisiä tietoja, jotka koskevat henkilökohtaisten tietojesi keräämistä ja käsittelyä sekä henkilökohtaisia oikeuksiasi

Versio: Kesäkuu 2019

Me, ts. TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG ja siihen kuuluvat yritykset (katso tätä koskien http://subsidiaries.festool.com) (jäljempänä käytetty nimitystä "Festool"), keräämme ja käsittelemme henkilö- ja yritystietoja erilaisiin tarkoituksiin.

Mitä tietotyyppejä me käytämme ja mistä ne ovat peräisin?
Käsittelemiimme henkilötietotyyppeihin kuuluvat etenkin yhteystietosi (yrityksen nimi, osoite, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, (matka-)puhelinnumero, yhteyshenkilön sähköpostiosoite), sekä tarvittaessa myös pankkiyhteys ja yrityksen Y-tunnus.

Henkilötietosi kerätään yleensä aina suoraan sinulta. Yksittäistapauksissa, esimerkiksi SERVICE all-inclusive® -takuun piiriin rekisteröinnin yhteydessä, saatamme saada tietosi kolmannelta taholta (esim. jälleenmyyjältä). Tässä tapauksessa ilmoitamme siitä sinulle välittömästi.

Mihin tarkoitukseen ja millä oikeudellisella perusteella tietojani käsitellään ja kuka toimii vastuullisena tahona?
Me käsittelemme tietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) määräysten, kyseisen maan paikallisten tietosuojalakien sekä kaikkien muiden asiaankuuluvien lakien mukaan.

a) Sopimussuhteiden käsittely

Festool solmii erilaisia sopimuksia (esim. sopimukset alihankkijoiden, järjestelmäkumppanien, palveluyritysten ja huoltoliikkeiden kanssa) kaupallisista syistä. Tietoja kerätään ja käsitellään sopimussuhteen solmimista, käyttöä ja lopetusta varten. Ensisijaisena oikeudellisena perustana toimii art. 6 kap. 1 b) GDPR. Mikäli tarpeen, käytämme tietojasi art. 6 kap. 1 f) GDPR:n perusteella meidän tai kolmansien osapuolten (esim. viranomaiset) oikeutettujen etujen ajamiseen. Tämä koskee varsinkin rikostapausten selvittämistä tai konsernin sisällä konsernin ohjausta, sisäistä tietoliikennettä ja muita hallintotarkoituksia. Tämän ohella henkilötietojen käyttö voi perustua antamaasi suostumukseen.

Tietojen käsittelystä vastaava on oma Festool-sopimuskumppanisi. Yhteystiedot saat nettiosoitteesta https://www.festool.com/contact.

b) SERVICE all-inclusiven toteuttaminen

Rekisteröintiä ja palveluiden toimittamista varten keräämme henkilö- ja yrityskohtaisia tietoja, jotka me saamme suoraan sinulta tai joskus myös kolmannelta osapuolelta (esim. jälleenmyyjältä). Jälkimmäisessä tapauksessa me ilmoitamme asiasta sinulle. Tässä sovellettavana ensisijaisena oikeudellisen perustana toimii art. 6 kap. 1a) ja artiklan 6 kappale 1b) GDPR.

Tässä yhteydessä tapahtuvan tietojesi käsittelyn vastaavana tahona toimii:
Festool GmbH,  Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Saksa, puhelin: +49 (0)7024 804-0 tai Festool-yhtiö, joka tarjoaa tämän palvelun omassa maassasi. Yhteystiedot saat nettiosoitteesta https://www.festool.com/contact.

c) Erilaisten verkkopalveluiden toteuttaminen

Festool tarjoaa erilaisia verkkopalveluita, esim. kotisivusto, MyFestool, Festool-sovellukset ja uutiskirjeiden lähetys. Huomioi tähän liittyvä tietosuojaselosteemme nettiosoitteessa https://www.festool.com/privacy tai oman maasi Festool-sivustolla.

Tässä yhteydessä tapahtuvan tietojen käsittelyn vastaavana tahona toimii:
Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen, Saksa
Puhelin: +49 (0) 7024 804-0

Festool GmbH on nimittänyt ulkoisen tietosuojavaltuutetun, johon voit ottaa yhteyttä lähettämällä viestin osoitteeseen: datenschutz@tts-company.com.

d) Palkintokilpailujen toteuttaminen

Festool järjestää säännöllisin väliajoin palkintokilpailuja. Näiden kampanjoiden yhteydessä keräämme henkilötietoja (etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite). Niiden oikeudellisen perustana toimii art. 6 kap. 1a) ja artiklan 6 kappale 1b) GDPR.

Kuka saa tietosi?
Yrityksemme sisällä henkilötietosi saavat vain ne henkilöt ja osastot (esim. kyseisen toimialan osasto), jotka tarvitsevat ne sopimuksellisten ja lakimääräisten velvoitteiden täyttämiseen. Yritysryhmämme sisällä tietosi välitetään tietyille yhtiöille, jos ne huolehtivat keskitetysti yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden tiedonkäsittelytehtävistä.

Tämän ohella käytämme joskus erilaisia palveluntarjoajia täyttääksemme sopimukselliset ja lakimääräiset velvoitteemme (esim. tuotteiden lähetykseen tai postituksiin). Halutessasi voit tilata tietosuojavaltuutetulta listan käyttämistämme alihankkijoista ja palveluntarjoajista, joita me emme käytä vain tilapäisesti.

Tämän lisäksi saatamme välittää henkilötietojasi muille ulkopuolisille tahoille, mikäli tämä on tarpeen täyttääksemme sopimukselliset ja lakimääräiset velvoitteemme työnantajana. Näitä voivat olla esimerkiksi:

  • Viranomaiset (esim. verovirastot ja oikeusistuimet)
  • Pankki (SEPA-alueen maksuliikenne)
  • Konkurssipesän pesänhoitaja henkilökohtaisen konkurssin yhteydessä.

Oletko velvoitettu tietojesi ilmoittamiseen?

Haluamme painottaa, että sinun täytyy ilmoittaa meille kulloisenkin sopimussuhteen puitteissa sekä SERVICE all-inclusiven käyttöä varten asiaankuuluvat henkilö- ja yritystiedot, jotka me tarvitsemme sopimussuhteen luomista, toteuttamista ja lopettamista varten tai näihin liittyvien velvoitteiden täyttämiseen tai joiden keräämiseen me olemme lain mukaan velvoitettuja. Jos käytät tähän liittyvää peruutusoikeuttasi tai et toimita meille tarvittavia tietoja, siinä tapauksessa emme pysty toteuttamaan sopimusta kanssasi tai toimittamaan SERVICE all-inclusiveen kuuluvaa palvelua.

Kuinka pitkäksi ajaksi tietoni tallennetaan?

Me poistamme henkilötietosi heti kun emme enää tarvitse niitä yllä mainittuihin tarkoituksiin tai kun olet kieltänyt niiden käytön peruutusoikeutesi perusteella. Sopimussuhteen päätyttyä tallennamme henkilötietosi niin pitkäksi ajaksi kuin laki vaatii. Tämä toteutetaan säännöllisesti lakimääräisten todiste- ja säilytysvelvollisuuksien mukaan, jotka on säädetty mm. kauppalaissa ja veroasetuksessa. Tietojen vaadittava säilytysaika voi olla lain mukaan jopa kymmenen vuotta. Lisäksi saatamme säilyttää henkilötietojasi sen ajan, jonka aikana sinulla on oikeus esittää meihin kohdistuvia vaatimuksia (lakimääräiset 3:n tai jopa 30:n vuoden vanhenemisajat).

Mitä tietosuojaoikeuksia voit käyttää vaatimusten esittämiseen?

Voit tiedustella tietojen käsittelystä vastaavalta taholta, mitä henkilötietoja me olemme tallentaneet sinusta. Lisäksi voit tiettyjen edellytysten täyttyessä vaatia tietojesi oikaisua tai poistamista. Sinulla voi olla lisäksi oikeus tietojesi käsittelyn rajoittamiseen sekä sinua koskevien tietojen saamiseen jäsennellyssä, selkeässä ja koneella luettavassa muodossa.

 

Peruutusoikeus

Voit koska tahansa kieltää henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn suoramainontatarkoituksiin syytä ilmoittamatta.
Jos me käsittelemme tietojasi oikeutettujen etujen ajamiseen, voit peruuttaa tämän käsittelyluvan oman erityisen tilanteesi perusteella. Siinä tapauksessa emme enää käsittele henkilökohtaisia tietojasi, paitsi jos me voimme osoittaa pakottavia ja ehdottomia syitä, jotka ovat sinun etujasi, oikeuksiasi ja vapauksiasi painavampia tai jos käsittely tapahtuu oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, toteuttamiseksi tai vaateilta puolustautumiseksi.


Minne voit lähettää valituksesi?

Jos sinulla on valitettavaa, voit kääntyä yllä mainitun tietosuojavaltuutetun tai asianomaisen tietosuojaviranomaisen puoleen.