Tulosta käyttökohde-esimerkki

Itse rakennettavat satulaportaat puutarhaan

Tässä käyttökohde-esimerkissä on näytetty, miten voit rakentaa satulaportaat itse. Portaiden rakentamisessa tarvitaan etenkin Festool-käsipyörösahaa ja reisipuiden sahaustöissä käytettävää katkaisukiskojärjestelmää.

  Kuvaus

  Puuportaat soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi terassialueen pienten korkeuserojen kompensoimiseen. Satulaportaat ovat yksinkertaisin porrasmalli tähän tarkoitukseen. Porrasaskelmat asennetaan reisipuihin leikattuihin loviin. Tässä käyttökohde-esimerkissä on näytetty satulaportaiden rakentamisessa tarvittavat työvaiheet.

  Materiaalilista

  • Puupalkkeja reisipuiksi, esim. douglaskuusi 50 mm
  • Terassilautoja
  • Terassiruuveja
  • Tarv. välikkeitä

  Koneet/tarvikkeet

  Tässä käyttökohde-esimerkissä suositellaan käyttämään seuraavia koneita ja tarvikkeita:

  Valmistelu-/säätötyöt

  • Oletko asentanut tehtävään sopivan sahanterän?

   Itse tehtävien satulaportaiden rakentaminen sisältää useita erilaisia sahaustehtäviä. Niihin kannattaa käyttää pitkittäisleikkaukseen tarkoitettua sahanterää.

   +
   Saw blade

  Menettelyohjeet

  • Palkkien reunojen sahaaminen ja katkaisu

   Satulaportaisiin tarvittavien reisipuiden valmistamiseen tarvitaan 2 palkkia, joiden leveys on > 25 cm.
   Sahaus tehdään käsipyörösahalla HKC 55 ja ohjainkiskolla.
   Älä unohda säätää sahaussyvyyttä!

   +
   Palkkien reunojen sahaaminen ja katkaisu
  • Reisipuiden merkintöjen tekeminen

   Itse tehtäviä satulaportaita varten täytyy piirtää ensin samansuuntainen peruslinja 10 cm:n etäisyydelle alareunasta.
   Tämän jälkeen merkitään porrasaskelmat. Siihen käytetään porraskolmiota, johon on merkitty nousukorkeus (S) ja askelmaleveys (A). Molemmat riippuvat asennuspaikan korkeuserosta ja portaiden peruspituudesta. Helposti kuljettavien puuportaiden tekemiseksi kannattaa käyttää askelkaavaa (2 x S + A = 65 cm)
   Peruslinjaan tehdyn kummankin merkinnän myötä askelmat voidaan merkitä yksi toisensa jälkeen.
   Askelmaleveys kannattaa valita myös käytettävän päällysteen mukaan. Huomioi: Merkintäviiva = päällysteen alareuna. Huomioi ala- ja yläpäädyn päällystevahvuus.

   +
   Reisipuiden merkintöjen tekeminen
  • Valmiiksi merkitty reisipuu

   Reisipuun ala- ja yläpääty toteutetaan asennuspaikan vaatimusten mukaan. 
   Tässä esimerkissä portaiden alaosa on betoniperustalla ja yläpää asennetaan metallisen kulmapalan kanssa puupalkkiin.
   Vihje: Satulaportaiden suunnittelussa kannattaa tehdä koepiirros.

   +
   Valmiiksi merkitty reisipuu
  • Porrasaskelmien asennuskohtien sahaaminen

   Suorita sahaus HKC 55:n ja asennetun katkaisukiskon kanssa.

   +
   Porrasaskelmien asennuskohtien sahaaminen
  • Porrasaskelmien asennuskohtien sahaaminen HKC 55:n ja asennetun katkaisukiskon kanssa

   Aseta terä ensin nousulinjaan ja sahaa nurkkaan asti.

   +
   Porrasaskelmien asennuskohtien sahaaminen
  • Vihje: Asetuksen nopeuttamiseksi katkaisukiskon säädettävän ohjaimen voi säätää kulman mukaan. Tässä kannattaa käyttää n. 34° kulmaa.

   +
   Ohjaimen säätäminen
  • Vaakasuuntaista sahaamista varten terä tulee asettaa oikeanpuoleiselle sahausreunalle.

   +
   Sahausreunaan asettaminen
  • Vihje: Katso oikeanpuoleinen sahausreuna sahausuran ohjurista.

   +
   Sahausreunan katsominen
  • Sahaa nurkat pois pistosahalla.

   +
   Nurkkakohtien sahaaminen
  • Pinnan työstäminen

   Pinta hiotaan Rotex RO 150:n kanssa.
   Tee ensin karkeahionta ja sen jälkeen hienohionta.

   +
   Pinnan työstäminen
  • Vihje: Käytä Protector-suojainta hiomalautasen suojaamiseksi.

   +
   Protector-suojaimen käyttäminen
  • Reunojen työstö

   Reunojen viistäminen kannattaa tehdä reunajyrsimellä OFK 500 ja 45°:n viistejyrsinterällä.

   +
   Reunojen työstö
  • Valmis reisipuu

   +
   Valmis reisipuu
  • Porraslautojen sahaaminen

   Sahaaminen HKC 55:n ja katkaisukiskon kanssa.

   +
   Porraslautojen sahaaminen
  • Porraslautojen sahaaminen

   Toistosahaukset voi tehdä kätevästi myös katkaisusahalla KS 60 ja katkaisutuilla.

   +
   Porraslautojen sahaaminen
  • Porraslautojen poraaminen ja senkkaaminen

   +
   Porraslautojen poraaminen ja senkkaaminen
  • Sahausreunojen pyöristäminen

   Käytä OFK 500 -jyrsintä, pyöristysjyrsinterää ja pölynimuria, kun pyöristät reunat portaiden rakentamisen jälkeen.

   +
   Sahausreunojen pyöristäminen
  • Asenna porraslaudat soveltuvilla ruuveilla. Ulkona porraslaudat kannattaa asentaa välikkeiden kanssa. Satulaportaiden asentamisen jälkeen porraspuiden ei-näkyvät sahatut pinnat kannattaa suojata kosteutta eristävällä kerroksella (bitumihuovalla), mikä pidentää puuportaiden elinikää ulkona. Loppuasennus sopivilla kiinnitystarvikeilla (esim. kulmapaloilla).

   +
   Porraslautojen asentaminen
  1. Käyttökohde-esimerkit ja työtulokset ovat tekemiämme työvaiheita koskevia asiakirjoja. Ne ovat yksilöllisiä esimerkkejä ja eivätkä anna mitään takuuta tai varmuutta siitä, että ohjeiden käyttäjä pääsee samanlaisiin tuloksiin. Tulokset riippuvat kokemuksesta ja taidoista sekä käytettävistä materiaaleista. Käyttökohde-esimerkit eivät korvaa Festoolin käyttöohjeita ja/tai turvallisuusohjeita. Emme vastaa tietojen, ohjeiden tai käyttöesimerkkien asia- ja oikeusvirheistä, varsinkaan niiden virheettömyydestä, oikeellisuudesta, kolmansia osapuolia koskevasta tekijänsuojasta ja tekijänoikeuksista, täydellisyydestä ja/tai käyttökelpoisuudesta. Ohjeiden käyttäjien oikeudet vahingonkorvausvaatimuksiin, minkä tahansa oikeusperusteen mukaan, ovat poissuljettuja. Nämä vastuunrajoitukset eivät koske tapauksia, joissa on kyse tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai lakimääräisesti pakollisesta vastuusta.

   Emme vastaa virheiden seurannaisvahingoista.