Käyttöehdot

jotka koskevat maksuttoman infomateriaalin saataville asetusta verkkoympäristössä.

I. Yleistä:

 1. Seuraavat käyttöehdot koskevat infomateriaalia, jonka Festool GmbH jonka ja/tai TTS Tooltechnic Systems -yritysryhmään kuuluva yritys (jäljempänä käytetään nimitystä Festool) asettaa saataville verkkoympäristössä.
 2. Infomateriaalin saataville asetus, varsinkin esitteet, uutiskirjeet, EKAT (varaosaluettelo), rakennuspiirustukset, käyttöoppaat, käyttöesimerkit, tekniset tiedot, animaatiot, videot, tekstit, lehdistö- ja kuvamateriaalit (jäljempänä käytetään nimitystä materiaali), tapahtuu yksinomaan seuraavilla edellytyksillä.
 3. Käyttöehdot katsotaan viimeistään materiaalin vastaanoton tai lataamisen myötä hyväksytyiksi ja ne koskevat myös tulevaa käyttöä.
 4. Emme vastaa ohjelmisto- tai laitteistovioista, jotka syntyvät materiaalin online-siirron tai järjestelmämme käytön yhteydessä.

II. Käyttöoikeudet:

 1. Verkkoympäristössä saataville asetettu materiaali pysyy aina Festoolin tai sen tekijän omaisuutena ja se on suojattu tekijänoikeudellisesti.
 2. Käyttäjälle myönnetään käyttöoikeus, joka ei ole yksinoikeudellinen.
 3. Materiaalin käyttöoikeus kattaa:

a)    avaus-, tulostus- ja lähetysoikeuden; sekä

b)    rajoitetun muokkausoikeuden, ts. oikeus kuvamateriaalin muuttamiseen analogisilla tai digitaalisilla kuvamuokkausmenetelmillä kuvakoon (pienennys, suurennus, leikkaus) sekä väri-, kontrasti-, kirkkausarvojen suhteen, edellyttäen ettei kuvan välittämä viesti tämän myötä muutu. Muihin kuvamateriaalin muutoksiin on pyydettävä etukäteen lupa Festoolilta tai tekijältä.

 1. Materiaalia ei saa missään tapauksessa käyttää lainvastaisiin, pornograafisiin, säädyttömiin, loukkaaviin tai lakia rikkoviin tarkoituksiin. 
 2. Kaupallinen käyttö omassa liiketoiminnassa tai kolmansien osapuolien taholta on kiellettyä, mikäli seuraavissa ehdoissa tai muissa kirjallisissa sopimuksissa ei ole toisin sovittu. Tämä koskee varsinkin materiaalin levitystä Internetissä ja ladattavaksi tarjontaa muualla.
 3. Linkittäminen Festoolin Web-sivulle on kuitenkin sallittua. 
  Linkityksen yhteydessä käyttäjän on merkittävä Web-sivustoonsa tekijänoikeushuomautus "Festool (www.festool.fi)".
 4. Materiaalin saataville asetus ei vaikuta oikeuteemme muuttaa materiaalin sisältöä kokonaan tai osittain tai muokata sitä muulla tavoin.
 5. Jos käyttäjä rikkoo edellä mainittuja sääntöjä, hän on korvausvastuullinen ja hänen on vapautettava Festool kaikesta vastuusta kolmansiin osapuoliin nähden.
 6. Jos käyttäjä saa tietää materiaalin kaupallisesta käytöstä, luvattomasta kopioinnista, muuttamisesta tai muunlaisesta muokkauksesta sekä luvattomasta levityksestä, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi Festoolille.

III. Lehdistötekstien käyttäminen tai laatiminen:

 1. Kulloisenkin käyttäjän laatimissa lehdistöteksteissä käyttäjä kantaa vastuun tekstisisällöistä, hän on varsinkin yksinomainen vastuullinen tekijänoikeuksien ja henkilöoikeuksien loukkaustapauksissa. Käyttäjä vapauttaa tältä osin Festoolin vastuusta kolmansiin osapuoliin nähden.
 2. Käytettäessä lehdistö- ja kuvamateriaalia lehdistöartikkeleiden yhteydessä, nämä on merkittävä aina selvästi tekijänoikeushuomautuksella "Kuva Festool GmbH".
 3. Festoolin niin pyytäessä lehdistöteksteistä on lähetettävä julkaisun jälkeen ilmaiseksi esimerkkikappale Festoolin lehdistöosastolle.

IV. Hyperlinkit:

 1. Festoolin Web-sivusto voi sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolien Web-sivustoille. Festool ei vastaa kolmansien osapuolien Web-sivustojen sisällöstä ja kyseiset Web-sivustot ja niiden sisältö ei ole Festoolin omaisuutta. Festool on tarkastanut ulkoisten linkkien ensimmäisen linkityskerran yhteydessä, ettei niiden sisältö ole oikeudenvastaista. Kyseisenä ajankohtana ei ole havaittu mitään oikeusrikkomuksia. Jos tietoomme tulee oikeusrikkomuksia, tällaiset ulkoiset linkit poistetaan kuitenkin välittömästi.

V. Takuu, virhevastuu:

 1. Emme vastaa materiaalin asia- ja oikeusvirheistä, varsinkaan niiden virheettömyydestä, oikeellisuudesta, kolmansia osapuolia koskevasta tekijänsuojasta ja tekijänoikeuksista, täydellisyydestä ja/tai käytettävyydestä. Tämä vastuun rajoitus ei päde, mikäli virhe johtuu tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai petollisuudesta.
 2. Käyttäjän oikeus korvausvaatimuksiin (olipa käytettävä oikeudellinen perusta mikä tahansa) on poissuljettu. Tämä koskee varsinkin sopimusrikkomukseen perustuvia korvausvaatimuksia. Tämä vastuun rajoitus ei päde, mikäli kyse on tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta, luvattujen ominaisuuksien puuttumisesta ja tuotevastuulain mukaisista vaatimuksista.
 3. Vastuu virheiden seurannaisvahingoista poissuljetaan osapuolien kesken.
 4. Ennen materiaalin lataamista käyttäjä hankkii sopivan suojajärjestelmän ja virusskannerin, joka suojaa omaa turvallisuutta ja estää virusten pääsyn Festoolin Web-sivustolle.

VI. Loppuehdot:

 1. Yksinomaisena oikeuspaikkana käytetään Festoolin toimipaikkaa, kun tilaaja on kauppalain mukainen kauppias.
 2. Sopimus noudattaa Saksan lakia.
 3. Festool pidättää itsellään oikeuden parhaillaan saataville asetetun materiaalin välittömään muuttamiseen. Lisäksi Festool pidättää itsellään oikeuden muuttaa edellä mainittuja ehtoja sopivia määräaikoja noudattaen.

(Versio 06/2016)