Tulosta käyttökohde-esimerkki

Puun rustiikkikuvioiminen höylällä

Erikoiskäyttökohde höylälle HL 850 EB
Huonekaluihin tai työkappaleisiin voi tehdä rustiikkikuvioidun pinnan. Näissä käyttökohde-esimerkeissä on näytetty, miten puu kuvioidaan höylällä. Erilaisilla kuttereilla voit esimerkiksi höylätä tasamuotoisia linjoja materiaaleihin ja työstää pintaan itse valitsemiasi kuviointeja.
Puun kuvioiminen

  Kuvaus

  Rustiikkikuvioidut pinnat tulevat yhä suosituimmiksi. Rustiikkipinta korostaa huonekalujen ja sisätilojen massiivipuuilmettä. 
  Tähän tehtävään voi käyttää Festoolin HL 850 EB -sähkötyökalua, johon on valittavissa kolme erilaista kutteria kuvioitujen pintojen tekoon. Tässä käyttökohde-esimerkissä näytetään erilaisia toteutusmahdollisuuksia.

  Koneet/tarvikkeet

  Suosittelemme käyttämään suurella säiliöllä varustettu imuria, esim. mallia Festool CLEANTEC CTM 36 E. Tämän voi varustaa lastujen imurointiin esierottimella, mikä on pitkällä aikavälillä edullisempaa kuin SELFCLEAN-pölypussien käyttäminen.

  Valmistelu-/säätötyöt

  • Kyseiset rustiikkikutterit vaihdetaan käyttöohjeiden mukaan. 

   +
   Rustiikkikutterin vaihtaminen
  • Tärkeää: Kiinnityksessä on aina asennettava kiristyslaippa. 

   +
   Kiristyslaipan asentaminen
  • Koska rustiikkiterä ulkonee 1,5 mm verran höylän pohjasta, lastupaksuuden säätö saa olla korkeintaan 0,0 mm. Sitä varten höylän kylkeen ruuvataan kiinni leikkaussyvyyden rajoitin. 

   +
   Leikkaussyvyyden rajoittimen kiinnittäminen
  • Työntämällä tukijalkaa sivusuuntaan se lukitaan yläasentoon.

   +
   Tukijalan lukitseminen

  Menettelyohjeet

  • Erilaiset ohjaustavat ja työstösuunnat mahdollistavat pintojen yksilöllisen ja tyylikkään kuvioinnin. Ne selostetaan tässä eri esimerkkien avulla. 

   +
   Pinnan kuvioiminen
  • Veistetyn näköinen pinta saadaan rustiikkiaaltopinnan kutterilla HK 82 RW. Höylääminen tehdään epäsäännöllisin, erisuuntaisin ja vain lyhyin höyläysliikkein. 

   +
   Veistetyn näköinen
  • Sään kuluttaman näköinen pinta saadaan hienopintaisen rustiikkikuvion kutterilla HK 82 RF. Siinä höylää ohjataan aaltomaisesti syiden suuntaan. Pintakuviota voi korostaa lisää harjaamalla.

   +
   Sään kuluttaman näköinen pinta
  • Kun yllä mainitulla kutterilla höylätään vinosuuntaisesti syihin nähden, tulokseksi saadaan täysin erilainen kuviointi. 

   +
   Höylän vinosuuntainen ohjaaminen
  • Kolmannella kutteriversiolla, karkeapintaisen rustiikkikuvion kutterilla HK 82 RG, noudatetaan samaa menettelytapaa kuin hienopintaisen rustiikkikuvion kutterin HK 82 RF yhteydessä. Höyläystuloksesi saadaan kuitenkin pinta, joka vastaa karkeahöylän jälkeä. 

   +
   Höyläystulos, joka vastaa karkeahöylän jälkeä
  • Tässä puun kuvio on työstetty taas vinosuuntaisesti. Tämän avulla tulokseksi saadaan käsintyöstettyä vastaava ulkonäkö. 

   +
   Vinosuuntainen kuvioiminen
  1. Käyttökohde-esimerkit ja työtulokset ovat tekemiämme työvaiheita koskevia asiakirjoja. Ne ovat yksilöllisiä esimerkkejä ja eivätkä anna mitään takuuta tai varmuutta siitä, että ohjeiden käyttäjä pääsee samanlaisiin tuloksiin. Tulokset riippuvat kokemuksesta ja taidoista sekä käytettävistä materiaaleista. Käyttökohde-esimerkit eivät korvaa Festoolin käyttöohjeita ja/tai turvallisuusohjeita. Emme vastaa tietojen, ohjeiden tai käyttöesimerkkien asia- ja oikeusvirheistä, varsinkaan niiden virheettömyydestä, oikeellisuudesta, kolmansia osapuolia koskevasta tekijänsuojasta ja tekijänoikeuksista, täydellisyydestä ja/tai käyttökelpoisuudesta. Ohjeiden käyttäjien oikeudet vahingonkorvausvaatimuksiin, minkä tahansa oikeusperusteen mukaan, ovat poissuljettuja. Nämä vastuunrajoitukset eivät koske tapauksia, joissa on kyse tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai lakimääräisesti pakollisesta vastuusta.

   Emme vastaa virheiden seurannaisvahingoista.