Poraaminen ja ruuvaaminen

 • Poraaminen ja ruuvaaminen
  Akkupora/ruuvinväännin DRC
  DRC 18/4 Li-Basic DRC 18/4 Li 5,2-Plus DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA DRC 18/4 Li 5,2-Set-SCA
 • Poraaminen ja ruuvaaminen
  Akkuruuvinväännin C 18
  C 18 Li 5,2-Set C 18 Li 5,2-Plus C 18 Li 3,1-Compact C 18 Li-Basic
 • Poraaminen ja ruuvaaminen
  Akkuruuvinväännin T 18+3
  T 18+3 Li-Basic T 18+3 Li 3,1-Compact T 18+3 Li 5,2-Plus T 18+3 Li 5,2-Set
 • Poraaminen ja ruuvaaminen
  Akkuruuvinväännin CXS
  CXS Li 2,6-Plus CXS Li 2,6-Set
 • Poraaminen ja ruuvaaminen
  Akkupora/ruuvinväännin TXS
  TXS Li 2,6-Plus TXS Li 2,6-Set
 • Poraaminen ja ruuvaaminen
  Akkuporakone/ruuvinvääntimen ja pistosahan asennuspaketti Li 18
  T 18+3/PSC 420 Li I-Set
 • Poraaminen ja ruuvaaminen
  Akkuiskuporakone QUADRIVE PDC
  PDC 18/4 Li-Basic PDC 18/4 Li 5,2-Plus PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA PDC 18/4 Li 5,2-Set-SCA PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL-SCA
 • UUTUUS Poraaminen ja ruuvaaminen
  Akkuiskuruuvinväännin TID 18
  TID 18-Basic TID 18 C 3,1-Plus TID 18 HPC 4,0 I-Plus TID 18 C 3,1-Set T18 TID18 5,2/4,0 I-Set PDC18
 • Poraaminen ja ruuvaaminen
  Akkuporavasara BHC 18
  BHC 18 Li-Basic BHC 18 Li 3,1 I-Compact BHC 18 Li 5,2 I-Plus
 • Poraaminen ja ruuvaaminen
  Rakentajan akkuruuvinväännin DWC 18-2500
  DWC 18-2500 Li-Basic DWC 18-2500 Li 3,1-Compact DWC 18-2500 Li 5,2-Plus
 • Poraaminen ja ruuvaaminen
  Rakentajan akkuruuvinväännin DWC 18-4500
  DWC 18-4500 Li-Basic DWC 18-4500 Li 3,1-Compact DWC 18-4500 Li 5,2-Plus
 • Poraaminen ja ruuvaaminen
  Porakone DR 20
  DR 20 E FF-Plus DR 20 E FF-Set